Karta zgłoszenia do stołówki szkolnej

Informujemy, że posiłki wydawane będą od 7 września 2020 roku. Odpłatność za obiady pobierana jest z góry za dany miesiąc przelewem do 10-go dnia każdego miesiąca. Koszt jednego obiadu wynosi 2,80 zł brutto (opłata za wrzesień 18 dni x 2,80 = 50,40 zł). Stołówka przewiduje zaprzestanie wydawania posiłków osobom, które nie uregulują wpłaty w terminie.…

Czytaj więcej

NAJWAŻNIEJSZE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE POBYTU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W WEJHEROWIE W CZASIE TRWANIA EPIDEMII

NAJWAŻNIEJSZE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE POBYTU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W WEJHEROWIE W CZASIE TRWANIA EPIDEMII  Uczniowie wchodzą do budynku szkolnego w maseczkach, przyłbicach lub innych osłonach nosa i ust, zachowując dystans. Po wejściu do szkoły następuje obowiązkowa dezynfekcja rąk. Uczniowie przechodzą do wyznaczonych sal lekcyjnych. Wszystkie lekcje dla klasy odbywają się danego dnia…

Czytaj więcej

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Na terenie szkoły w miejscach wspólnie użytkowanych (korytarze, szatnie, toalety, hala sportowa gdy przebywa w niej kilka klas) obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. Prosimy zaopatrzyć się w maseczki.   Grupy przedszkolne, klasy I i klasy IV – spotkanie z wicedyrektorami na parkingu przed halą sportową lub w razie niesprzyjającej pogody w hali sportowej (wejście…

Czytaj więcej