Wszyscy uczniowie mają możliwość ubiegania się o stypendium

za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminami.

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 6 w Wejherowie

mają możliwość ubiegania się o Stypendium im. kpt. Antoniego Kasztelana.

 

Regulamin przyznawania stypendium A. Kasztelana

Wniosek o stypendium A. Kasztelana

Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce

Wniosek o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe