Nauczyciele bibliotekarze: Izabela Sikora i Katarzyna Bingoraj-Heldt

Godziny pracy biblioteki:

Poniedziałek: 9.00 – 15.00
Wtorek: 7.30 – 15.00
Środa: NIECZYNNA (7.30 – 14.00 prace wewnętrzne biblioteki)
Czwartek: 7.30 – 15.00
Piątek: 7.30 – 14.00

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W CZASIE EPIDEMII COVID-19

Pod adresem: https://m004652.molnet.mol.pl dostępny jest katalog biblioteczny on-line.

Pod adresem http://bibliotekazs1wejherowo.blogspot.com/ dostępny jest nasz blog.

  

Biblioteka szkolna to centrum informacyjno – kulturalne szkoły.

Czytelnia jest wyposażona w Internetowe Centrum Multimedialne oraz sprzęt audiowizualny.
Biblioteka posiada zbiór około 32000 woluminów, prenumeruje siedem tytułów czasopism. Oferuje lektury szkolne w wielu egzemplarzach, literaturę beletrystyczną, popularno-naukową, literaturę pedagogiczną dla nauczycieli i rodziców, a także audiobooki i filmy DVD oraz podręczniki szkolne.

Tradycją biblioteki jest organizowanie różnych imprez kulturalnych. Co roku organizujemy akcję „Cała Polska czyta dzieciom”, szkolny konkurs twórczości literackiej „ Wszystko jest poezją, każdy może być poetą”. Cyklicznie wydajemy tomiki poezji uczniów naszej szkoły „Młode pióra”. Organizujemy spotkania poetyckie naszych początkujących poetów z twórcami lokalnymi. Do imprez bibliotecznych należą też: okazjonalne wieczory poetyckie, konkursy czytelnicze, w tym Wielki Maraton Czytelniczy i spotkania z pisarzami.

Z usług biblioteki mogą korzystać uczniowie i ich rodzice, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi.