Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Aktualny skład Samorządu Uczniowskiego

Przewodniczący SU – Maciej Gren kl. 8c
Z-ca przewodniczącego – Aleksandra Thiel kl.8c
Sekretarz – Antonina Karpińska kl.8f

Członkowie SU:

Kuba Dobkowski kl.7b
Julia Gaweł kl.8c
Aya Gharbi kl.8c
Aleksandra Itrich kl.8c
Zuzanna Mikołajczyk kl. 8f

Opiekun SU: Lucyna Formella