Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Aktualny skład Samorządu Uczniowskiego

Przewodniczący SU – Kuba Dobkowski kl. 8b
Z-ca przewodniczącego – Natan Król kl.6b
Sekretarz – Zuzanna Węsławowicz kl.7d

Członkowie SU:

Małgorzata Dereniowska kl.6d
Dariusz Hałuszczak kl.6c
Antonina Kierznikowicz kl.5a
Lena Warzyńska kl.5a

Opiekun SU: Lucyna Formella