Rada Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

Sonia Skiba – przewodnicząca
Katarzyna Blaszke – zastępca przewodniczącej
Joanna Nalichowska – skarbnik
Monika Waberska – sekretarz
Izabela Łomotowska – członek
Agnieszka Szambelan – członek