Rada Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Sonia Skiba – przewodnicząca
Katarzyna Blaszke – zastępca przewodniczącej
Joanna Nalichowska – skarbnik
Monika Waberska – sekretarz
Izabela Łomotowska – członek
Grzegorz Podkowicz – członek