Rada Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Sonia Skiba – przewodnicząca
Alicja Leyk – zastępca przewodniczącej
Michał Kiereś – skarbnik
Monika Waberska – sekretarz
Katarzyna Blaszke – członek
Agnieszka Szambelan – członek