Rada Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Sonia Skiba – przewodnicząca
Monika Waberska – zastępca przewodniczącej
Joanna Nalichowska – skarbnik
Izabela Łomotowska – sekretarz
Paweł Thiel – członek
Agnieszka Szambelan – członek