Szkoła Podstawowa Nr 6

ul. Śmiechowska 36

84-200 Wejherowo

Tel.: (058) 672-10-73

Fax: (058) 672-76-92

Sekretariat szkoły czynny codziennie w godzinach: 7.30 – 15.30


Świetlica szkolna czynna codziennie w godzinach: 7.00-17.00

Tel. do świetlicy szkolnej: (058) 672-25-47


e-mail: sekretariat@sp6wejherowo.pl


Adres skrzynki podawczej ePUAP: /SP6Wejherowo/SkrytkaESP


Jak do nas trafić: mapka dojazdowa