Pracownicy administracji:
Czoska Danuta
Joskowska Alicja
Kowalczyk Monika
Kulpińska Iwona
Porębska Anna

Pracownicy obsługi:
Angel Lucyna
Bojke Lucyna
Dampc Jerzy
Formella Barbara
Klein Stanisława
Konkol Ewa
Kowalska Bogumiła
Kwidzińska Aldona
Lesner Katarzyna
Mielewczyk Krystyna
Potrykus Marzena
Ropela Aneta
Sawuła Bogusław
Semmerling Tadeusz
Śliwińska Mariola
Tokarz Joanna
Węska Gabriela
Ziemann Renata