SZANOWNI  RODZICE

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Wejherowie informuje,że zgodnie z ustawą – Prawo oświatowe w roku szkolnym 2021/22:

  • obowiązek szkolny obejmuje wszystkie dzieci, które w roku kalendarzowym 2021 kończą 7 lat

W związku z powyższym prosimy rodziców o podjęcie decyzji czy Państwa dziecko zamieszkałe w rejonie naszej szkoły będzie uczęszczało do szkoły Podstawowej nr 6.

  • jeżeli tak, to bardzo prosimy o wypełnienie załączonego zgłoszenia i odesłanie do szkoły,
  • jeżeli nie to również prosimy poinformować szkołę rejonową do której szkoły  lub przedszkola Państwa dziecko będzie uczęszczało.

Rodzic musi złożyć stosowne zgłoszenie do dyrektora szkoły w terminie od 2 marca do 16 marca 2021r.

Wzór zgłoszenia dostępny jest w sekretariacie szkoły oraz na naszej stronie internetowej- www.sp6wejherowo.pl

—————————————————————————————————————————-

Regulamin rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej nr 6

Załącznik 1 – zgłoszenie dziecka do klasy 1

Załącznik 2 – wniosek do klasy 1 spoza rejonu

Załącznik 3 – oświadczenie woli

Załącznik 4 – zgłoszenie dziecka do klasy 1  – rocznik 2015

Załącznik 5 – wniosek do klasy 1 spoza rejonu  – rocznik 2015