Drodzy rodzice.

Prosimy o uzupełnienie corocznych składek na Fundusz Rady Rodziców.

Roczna składka za każdego ucznia wynosi 30 zł.

 

Wpłat należy dokonywać na konto: 29 8351 0003 0026 9175 2000 0010.

 

W tytule wpłat należy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Dziękujemy!