SZANOWNI  RODZICE

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Wejherowie informuje, że:

Zgodnie z ustawą – Prawo oświatowe,dziecko w wieku 6 lat obowiązane jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Na wniosek rodziców dziecko 6 letnie może rozpocząć naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole. Jeśli dziecko 6 letnie nie uczęszczało do oddziału przedszkolnego, rodzice również będą mogli zapisać je do pierwszej klasy. W takim przypadku niezbędna jednak będzie opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

W związku z powyższym prosimy rodziców o podjęcie decyzji czy Państwa dziecko zamieszkałe w rejonie naszej szkoły będzie uczęszczało do oddziału rocznego przygotowania przedszkolnego lub do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 6.

  • jeżeli tak, to bardzo prosimy o złożenie wniosku wraz z załącznikami do dyrektora szkoły w terminie 2 marca do 16 marca 2021r.
  • jeżeli nie to również prosimy poinformować szkołę rejonową do której szkoły lub przedszkola Państwa dziecko będzie uczęszczało.

Wzór wniosku i załączników dostępny jest w sekretariacie szkoły oraz na naszej stronie internetowej – www.sp6wejherowo.pl w zakładce Rekrutacja.

——————————————————————————————————————————————

Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego

Kwestionariusz ANKIETY

Deklaracja czasu pobytu dziecka w grupie

Załącznik 1 – wniosek do oddziału przedszkolnego

Załącznik 2 – oświadczenie woli

Załącznik 3 – oświadczenie o wielodzietności rodziny

Załącznik 4 – samotne wychowywanie dziecka