NAJWAŻNIEJSZE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE POBYTU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W WEJHEROWIE W CZASIE TRWANIA EPIDEMII 

  • Uczniowie wchodzą do budynku szkolnego w maseczkach, przyłbicach lub innych osłonach nosa i ust, zachowując dystans.
  • Po wejściu do szkoły następuje obowiązkowa dezynfekcja rąk.
  • Uczniowie przechodzą do wyznaczonych sal lekcyjnych.
  • Wszystkie lekcje dla klasy odbywają się danego dnia w tej samej sali lekcyjnej.
  • Uczniowie spędzają przerwy przy salach lekcyjnych.
  • Uczniowie wychodząc na hol lub do toalety noszą maseczki, przyłbice lub inne osłony nosa i ust.
  • W trakcie przerw obiadowych uczniowie korzystający z posiłków w kolejce stosują maseczki, zachowują dystans i przed wejściem na stołówkę dezynfekują ręce.
  • Rodzice ani inne osoby postronne nie mogą wchodzić do budynku szkolnego (w ważnych sprawach obowiązuje kontakt telefoniczny lub przez dziennik elektroniczny).

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami – PROCEDURA FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W CZASIE EPIDEMII umieszczonej na głównej stronie internetowej szkoły www.sp6wejherowo.pl