Miło nam poinformować, że biblioteka Szkoły Podstawowej nr 6 w Wejherowie w roku 2023 otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 12 000 zł, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025.

Jest to program uchwalony przez Radę Ministrów w celu poprawy czytelnictwa w Polsce. Należy zaznaczyć , że organ prowadzący naszą szkołę – Gmina Miasta Wejherowa w ramach NPRC przeznaczyła 3000 zł (jako wkład własny).

Dofinansowanie w większości przeznaczymy na realizację działań wspierających rozwój czytelnictwa uczniów naszej szkoły i zakup nowości wydawniczych.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – Szkoła Podstawowa nr 132