Koszt obiadu w miesiącu PAŹDZIERNIKU wynosi 126,00 zł (21 dni x 6,00 z) płatne od 01.10.2023 r. do 05.10.2023 r.

Opłatę wnosi się na konto szkoły

Dane do przelewu:

Szkoła Podstawowa nr 6

ul. Śmiechowska 36

84-200 Wejherowo

nr konta bankowego 18 1160 2202 0000 0001 0171 7784