Obchody Dnia Ziemi pod hasłem „Przywróć naszą Ziemię”, odbyły się w naszej szkole w dniach 20 – 27 kwietnia 2021. W tym czasie uczniowie klas V – VIII przygotowali i przedstawili prezentacje na temat tego święta, sposobów ochrony powietrza, wody i gleby oraz metody utylizacji odpadów. Efekty pracy można zobaczyć w poniższych linkach.

Zapraszamy, bo warto!

Klasa V a

Klasa V b

Klasa VI a

Klasa VI b 

Klasa VI e

Klasa VI f

Klasa VII b

Klasa VII c

Klasa VII d

Klasa VII e 

Klasa VII f

Klasa VIII a

Klasa VIII b