Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki

okres nauki zdalnej dla klas IV-VIII zostaje wydłużony do dnia 16 maja 2021 roku.

Ponadto w dniach  od 17 maja do 30 maja 2021 roku w klasach IV – VIII

będzie realizowane nauczanie hybrydowe

(szczegóły w dzienniku elektronicznym – po zalogowaniu).

Natomiast od najbliższego wtorku tj. 04 maja 2021 r. , wszyscy uczniowie klas I-III

powracają do zajęć stacjonarnych na terenie szkoły.