Komunikat Dyrektora Szkoły

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji i Nauki, okres zawieszenia zajęć dydaktycznych i wychowawczo–opiekuńczych w formie stacjonarnej dla uczniów klas I – VIII szkoły podstawowej   oraz oddziałów rocznego przygotowania przedszkolnego zostaje wydłużony do dnia 18 kwietnia 2021 r.

Czytaj więcej