W związku z Zarządzeniem nr 90/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28.04.2020r. ustala się nowe terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 kandydatów do klas pierwszych zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz kandydatów do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 6 w Wejherowie: 

1) złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od 2 marca do 16 marca 2020r.

2) weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od 17 marca do 24 marca 2020r.

3) podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  – 6 maja 2020r.

4) potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka do szkoły poprzez złożenie pisemnego oświadczenia (załącznik nr 3) –  6 maja do 18 maja 2020r.

5) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły – 25 maja 2020r.

 

Postępowanie uzupełniające:

1) złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od 8 lipca do  13 lipca 2020r.

2) weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od 14 lipca do 17 lipca 2020r.

3) podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  – 22 lipca 2020r.

4) potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka do szkoły poprzez złożenie pisemnego oświadczenia (załącznik nr 3) – od 22 lipca do 29 lipca 2020r.

5) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły – 31 lipca 2020r.

 

W związku z obecną sytuacją epidemiczną – zgodnie z nowymi przepisami wydanymi na podstawie specustawy ws. koronawirusa – wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły: http://sp6wejherowo.pl/

Informacji  o zakwalifikowanych i przyjętych kandydatach będzie również udzielał sekretariat Szkoły Podstawowej nr 6 w Wejherowie tel. (058) 672-10-73