NAJWAŻNIEJSZE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE POBYTU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W WEJHEROWIE W CZASIE TRWANIA EPIDEMII

NAJWAŻNIEJSZE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE POBYTU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W WEJHEROWIE W CZASIE TRWANIA EPIDEMII  Uczniowie wchodzą do budynku szkolnego w maseczkach, przyłbicach lub innych osłonach nosa i ust, zachowując dystans. Po wejściu do szkoły następuje obowiązkowa dezynfekcja rąk. Uczniowie przechodzą do wyznaczonych sal lekcyjnych. Wszystkie lekcje dla klasy odbywają się danego dnia…

Czytaj więcej

Komunikat świetlicy szkolnej

Od poniedziałku, 9 listopada 2020r. szkoła zapewnienia funkcjonowanie świetlicy szkolnej w szczególności dla uczniów klas I-III, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19 (służba zdrowia, służby mundurowe). Rodzice zainteresowani zajęciami opiekuńczymi proszeni są o złożenie wniosku pobranego ze strony internetowej szkoły na adres poczty elektronicznej sekretariatu: sekretariat@sp6wejherowo.pl Wniosek umieszczony w załączniku.[POBIERZ]

Czytaj więcej

Komunikat Dyrektora Szkoły

Zgodnie z komunikatem Premiera RP Mateusza Morawieckiego, od 09 listopada 2020 r. do 29 listopada 2020 r. nauka w klasach 1-3 odbywać się będzie w trybie zdalnym zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Jednocześnie został wydłużony okres nauki zdalnej dla klas IV-VIII do 29 listopada 2020 r.

Czytaj więcej