Uprasza się rodziców, aby w dniach 26.03 – 8.04.2024r.
dostarczyli do sekretariatu szkoły
pisemne potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej.

POBIERZ LISTĘ