Od 1 września 2022 roku przystopujemy do realizacji rządowego programu „Laboratoria przyszłości”. Jest to nowa inicjatywa, której celem jest rozwijanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.

Program umożliwił doposażenie szkoły w nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne, potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności manualnych i technicznych, a także samodzielnego i krytycznego myślenia. Główny nacisk położony będzie tu na rozwój kompetencji w szeroko rozumianej tematyce STEAM czy nauka, technika, inżynieria, sztuka, matematyka.

W szkole zostanie uruchomione między innymi laboratorium druku 3D, laboratorium audio video, laboratorium techniki, laboratorium programowania, laboratorium nauki, laboratorium sztuki. 

Wszyscy uczniowie klas 1 – 8 oraz nasze przedszkolaki będą mogły korzystać ze sprzętu podczas zajęć obowiązkowych i dodatkowych.

#LaboratoriaPrzyszłości