Rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego z rocznika 2016 oraz kandydatów do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023 odbywać się będzie w dniach od 2 marca do 16 marca 2022r.

Regulamin rekrutacji i wszystkie dokumenty znajdują się na stronie szkoły w zakładce Rekrutacja.
Dokumenty dotyczące rekrutacji można złożyć w wyżej wymienionym terminie  na adres sekretariat@sp6wejherowo.pl lub bezpośrednio w sekretariacie szkoły w godz. od 9.00 do 14.00

Do oddziałów przedszkolnych składamy wypełniony „Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej” (dla kandydatów do zerówki), kwestionariusz ankiety dla rodziców, deklaracja pobytu dziecka w grupie przedszkolnej (jeśli więcej niż 5 godzin dziennie rodzice składają zaświadczenia z zakładu pracy), dokumenty potwierdzające niepełnosprawność kandydata, członków rodziny kandydata, oświadczenia potwierdzające wielodzietność rodziny lub samotne wychowywanie dziecka, odpis aktu urodzenia dziecka oraz dokument zawierający pesel.

Do klasy pierwszej dla dzieci z obwodu szkoły składamy wypełnioną „Kartę zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej”, zaświadczenie o odbyciu rocznego przygotowania przedszkolnego (jeśli dziecko odbywało je poza naszą placówką), odpis aktu urodzenia dziecka oraz dokument zawierający pesel.

Do klasy pierwszej dla dzieci  zamieszkałych poza obwodem szkoły składamy wypełniony „Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej”, zaświadczenie o odbyciu rocznego przygotowania przedszkolnego (jeśli dziecko odbywało je poza naszą placówką), oświadczenia potwierdzające wielodzietność rodziny lub samotne wychowywanie dziecka, odpis aktu urodzenia dziecka oraz dokument zawierający pesel.

Po ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych rodzice zobowiązani są złożyć

„Potwierdzenie woli uczęszczania do oddziału przedszkolnego lub klasy pierwszej szkoły podstawowej”.

Niezłożenie oświadczenia będzie traktowane jako rezygnacja z nauki w Szkole Podstawowej nr 6.