Dyrektor szkoły informuje, iż  gabinet stomatologiczny w okresie wakacji

jest czynny w następujących terminach::

od 01 lipca 2021 r. do 26 lipca 20121 r.

oraz

od 23 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.

W okresie od 26 lipca 2021 r. do 22 sierpnia 2021 r. gabinet jest zamknięty.