LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI – NA START!

Od 1 września 2022 roku przystopujemy do realizacji rządowego programu „Laboratoria przyszłości”. Jest to nowa inicjatywa, której celem jest rozwijanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Program umożliwił doposażenie szkoły w nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne, potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności manualnych i technicznych, a także samodzielnego i krytycznego myślenia. Główny nacisk położony będzie…

Czytaj więcej