Karta zgłoszenia do stołówki szkolnej

Informujemy, że posiłki wydawane będą od 7 września 2020 roku. Odpłatność za obiady pobierana jest z góry za dany miesiąc przelewem do 10-go dnia każdego miesiąca. Koszt jednego obiadu wynosi 2,80 zł brutto (opłata za wrzesień 18 dni x 2,80 = 50,40 zł). Stołówka przewiduje zaprzestanie wydawania posiłków osobom, które nie uregulują wpłaty w terminie.…

Czytaj więcej

NAJWAŻNIEJSZE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE POBYTU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W WEJHEROWIE W CZASIE TRWANIA EPIDEMII

NAJWAŻNIEJSZE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE POBYTU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W WEJHEROWIE W CZASIE TRWANIA EPIDEMII  Uczniowie wchodzą do budynku szkolnego w maseczkach, przyłbicach lub innych osłonach nosa i ust, zachowując dystans. Po wejściu do szkoły następuje obowiązkowa dezynfekcja rąk. Uczniowie przechodzą do wyznaczonych sal lekcyjnych. Wszystkie lekcje dla klasy odbywają się danego dnia…

Czytaj więcej