Rada Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Justyna Klawikowska – przewodnicząca
Alicja Leyk – zastępca przewodniczącej
Michał Kiereś – skarbnik
Sonia Skiba – sekretarz
Katarzyna Blaszke – członek
Agnieszka Szambelan – członek