Rok szkolny 2018 – 2019

Biologia
Magdalena Pięta – finalistka
Nauczyciel – p. A. Zaborowska
Adriana Fularczyk – finalistka
Nauczyciel – p. A. Zaborowska

Język niemiecki
Kacper Siniecki – finalista
Nauczyciel – p. E. Polak
Oliwia Styn – finalistka
Nauczyciel – p. E. Polak

Informatyka
Kacper Siniecki – finalista
Nauczyciel – p. T. Nielek

Rok szkolny 2019 – 2020

Biologia
Agnieszka Płocka – finalistka
Nauczyciel – p. A. Zaborowska

Język niemiecki
Nauczyciel – p. E. Polak
Oliwia Styn – finalistka
Nauczyciel – p. E. Polak

Informatyka
Igor Roszmann – finalista
Nauczyciel – p. T. Nielek