Dyrektor szkoły informuje, iż uwagi na duże zagrożenie epidemiologiczne, zmienione zostają zasady pracy sekretariatu. W dniach 31 marca i 01 kwietnia 2021 r. sekretariat szkoły pracuje w trybie zdalnym. Wszystkie sprawy bardzo proszę załatwiać w godzinach od 8.00 do 14.00:

• telefonicznie – 784-948-526
• drogą elektroniczną – sekretariat@sp6wejherowo.pl
• poprzez dziennik elektroniczny lub skrzynkę podawczą przy głównym wejściu do szkoły.

Jednocześnie informuję, iż w dniu 02 kwietnia (piątek) 2021 r. szkoła jest nieczynna.