Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki okres nauki zdalnej dla klas I-VIII zostaje wydłużony do 03 stycznia 2021 roku.