Poniżej zamieszczamy listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych z postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021

Odział przedszkolny

Klasy I