Informujemy, że 31.07.2020 r. należy odebrać zaświadczenia wyników egzaminu ósmoklasisty. Zaświadczenia będą wydawane przy wejściu głównym do szkoły. Proszę zaopatrzyć się w maseczki i długopisy, odbiór zaświadczenia trzeba potwierdzić podpisem.

KLASA 8A – 8.30 – 9.00
KLASA 8B – 9.00 – 9.30
KLASA 8C – 9.30 – 10.00
KLASA 8D – 10.00 – 10.30
KLASA 8E – 10.30 – 11.00

Zaświadczenia odbierają uczniowie lub rodzice. Jeżeli nie mogą odebrać osobiście – upoważniają osobę do odbioru podając jej dane z dowodu osobistego i numer swojego telefonu do weryfikacji( gdyby była taka potrzeba).

Zaświadczenia będzie można odebrać w sekretariacie szkoły w piątek od 11.00 do 13.00 lub w poniedziałek od 8.00 do 13.00.