Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Wejherowie informuje, że od 25.05.2020 roku SP nr 6 umożliwia uczestniczenie uczniów klas VIII i od 01.06.2020 uczniów pozostałych klas w konsultacjach zgodnie z zamieszczonymi poniżej Procedurami bezpieczeństwa w czasie pandemii dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Wejherowie.

Uprzejmie proszę o uważne zapoznanie się z Procedurami i Wnioskiem o organizację konsultacji w SP nr 6 w czasie trwania pandemii covid-19.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6
w Wejherowie
Piotr Litwin

Procedura bezpieczeństwa w czasie pandemii dla uczniów biorących udział w konsultacjach

Wniosek o organizację konsultacji w szkole w czasie trwania pandemii