Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Wejherowie informuje, że od 25.05.2020 roku SP nr 6 umożliwia uczestniczenie uczniów klas I-III w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z zamieszczonymi poniżej Procedurami bezpieczeństwa w czasie pandemii dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Wejherowie.

Uprzejmie proszę o uważne zapoznanie się z Procedurami i Wnioskiem o organizację zajęć opiekuńczo – wychowawczych w SP nr 6 w czasie trwania pandemii covid-19.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6
w Wejherowie
Piotr Litwin

Procedura bezpieczeństwa w czasie pandemii dla uczniów klas I – III

Wniosek o organizację zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla uczniów klas I – III