Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego
w Szkole Podstawowej nr 6 w Wejherowie na rok szkolny 2020/2021.
——————————————————————————————————-
——————————————————————————————————-
——————————————————————————————————–
Prosimy do 18 maja przesłać na pocztę szkoły potwierdzenie woli
w postaci pisemnego oświadczenia
(załącznik dla grup przedszkolnych i dla klas I).
——————————————————————————————————–
——————————————————————————————————–
——————————————————————————————————–
Do 18 maja rodzice dzieci zakwalifikowanych do całodziennej grupy przedszkolnej
prześlą zaświadczenie o zatrudnieniu obojga rodziców.
Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do klasy I
uczęszczających do przedszkola poza naszą placówką
prześlą do 18 maja potwierdzenie o odbyciu rocznego przygotowania przedszkolnego.