Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Wejherowie, informuje,  iż zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej, wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa,  zawieszenie zajęć w formie stacjonarnej zostaje wydłużone  do dnia 26 kwietnia 2020 r. włącznie.

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość.

W trosce o bezpieczeństwo, w celu ograniczenia ryzyka zarażenia koronawirusem,  sekretariat szkoły w dalszym ciągu będzie pracował w trybie wewnętrznym.

Szkoła pełni dyżur wyłącznie w sprawach pilnych.

Petentów prosimy o załatwianie spraw w godzinach 8.00-14.00:
● telefonicznie – 58 738 64 30,
● drogą elektroniczną – sekretariat@sp6wejherowo.pl,
● dla rodziców – przez dziennik elektroniczny.

 Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 6 w Wejherowie