Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Wejherowie, informuje, iż zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej, wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, zawieszenie zajęć zostaje wydłużone na do dnia 10 kwietnia 2020 r. włącznie.

Nauczyciele za pośrednictwem dziennika elektronicznego prześlą uczniom wskazówki do dalszej pracy.

W trosce o bezpieczeństwo, w celu ograniczenia ryzyka zarażenia koronawirusem, sekretariat szkoły w dalszym ciągu będzie pracował w trybie wewnętrznym.

Szkoła pełni dyżur wyłącznie w sprawach pilnych.

Petentów prosimy o załatwianie spraw w godzinach 8.00 – 14.00:
● telefonicznie – 58 738 64 30,
● drogą elektroniczną – sekretariat@sp6wejherowo.pl,
● dla rodziców – przez dziennik elektroniczny.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 6 w Wejherowie