Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Wejherowie, informuje,

iż z dniem 16 marca 2020 roku, zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej

wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa,

zajęcia zostają zawieszone na okres dwóch tygodni t.j do dnia 25 marca 2020 r. włącznie.

 

W dniach 12 i 13 marca br. dla dzieci, których rodzice nie mają możliwości zorganizowania opieki

szkoła zapewni działania opiekuńcze.

 

Nauczyciele, w miarę możliwości, za pośrednictwem dziennika elektronicznego

prześlą uczniom wskazówki

do samodzielnej pracy na okres dwóch tygodni.

 

Proszę o śledzenie dalszych komunikatów.

Piotr Litwin