Harmonogram czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/23
dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Wejherowa


Harmonogram czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/23
dla klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Wejherowa