Prosimy Rodziców kandydatów do klas pierwszych o składanie Oświadczeń woli (pobrać ze strony szkoły lub z dyżurki) potwierdzających chęć podjęcia nauki w Szkole Podstawowej nr 6 w Wejherowie

od 2.04.2021r. do 9.04.2021r.

Oświadczenia przesyłamy na pocztę elektroniczną lub zostawiamy w dyżurce.

Szczegółowych informacji odnośnie rekrutacji udziela telefonicznie wicedyrektor szkoły

p. M. Lesner we wtorek 6 kwietnia w godzinach 10.00 – 13.00.

POBIERZ LISTĘ KANDYDATÓW DO KLASY 1