Poniżej przedstawiamy listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych z postępowania uzupełniającego

na rok szkolny 2020/2021

Klasy I

Oddział przedszkolny